บริการประชาชน

การให้บริการประชาชนผ่านwebsite มี 3 ประเภท

1.ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

2.ตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองฯ

3.E-Learning

 • Image

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

  เป็นการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามพ.ร.บ

 • Image

  ตรวจสอบสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองฯ

  สถาบันการศึกษาที่ได้รับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ

 • Image

  E-Learning

  การเรียนรูู้ด้านผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆผ่านกระดานสนทนา