ตัวอย่าง วิดีโอตรวจคลินิกทันตกรรม และ เวชกรรมทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน รุ่น 2
สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตรักษาฟรีทุกโรงพยาบาล 72 ชั่วโมงแรก เริ่ม 1 เม.ย. นี้
ประกาศผลการสอบความรู้ฯ สาขาการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ประกาศ สพรศ. เรื่อง เจตจำนงสุจริต
ประกาศรับสมัครอบรมการฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก รุ่น 9 ปี 60
ประกาศการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนฯสาขาจิตวิทยาคลินิ ประจำปี 2560
ประกาศคณะอนุฯเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา วาระ พ.ศ.2560-2564
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
แบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียด(แบบส.พ.6)ในสถานพยาบาลประเภทคลินิก
อ่านข่าวทั้งหมด>>>